На сьогодні в системі:
Новачки в закупівлях? Дізнайтеся про перші кроки

ПОСТАЧАЛЬНИКУ

75 052
оголошених
тендерів
398 265
активних
постачальників

ЗАМОВНИКУ

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

У які строки необхідно укласти договір у разі застосування переговорної процедури закупівлі?

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Протягом якого періоду замовнику необхідно укласти договір з переможцем у разі застосування процедури відкритих торгів?

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Протягом якого періоду необхідно оприлюднити звіт про результати проведення процедури закупівлі?

Звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

Протягом якого періоду повертається тендерне забезпечення учаснику?

Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення тендерного забезпечення. Забезпечення пропозиції повертається Учаснику в разі настання підстав, що наведені в частині 4 статті 24 Закону України "Про публічні закупівлі". Забезпечення виконання договору повертається учаснику-переможцю в разі настання підстав, що наведені в частині 1 статті 26 Закону.

Яким має бути розмір тендерного забезпечення?

Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 %- у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Які є види тендерного забезпечення?

Законом України “Про публічні закупівлі” передбачено лише такий вид забезпечення, як гарантія. Є такі види гарантії: банківська гарантія, страхова гарантія, гарантія фінансових установ. Детальніше про тендерне забезпечння можна прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).

Протягом якого періоду замовнику необхідно розглянути пропозицію учасника під час проведення відкритих торгів?

Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

Чи впливає внесення змін до тендерної документації на строки процедури?

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж 7 днів.

На якому етапі під час проведення відкритих торгів учасник може звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації? В які строки замовнику необхідно надати такі роз’яснення та які будуть наслідки, якщо він не надасть такі роз’яснення?

Учасник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менш як на 7 днів.

Чи відбудуться відкриті торги, якщо буде подано лише одну пропозицію?

Ні. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Який період подання пропозицій у відкритих торгах?

Мінімальний строк періоду подання пропозицій становить не менше 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу.  У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини 4 статті 10 Закону, період подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення закупівлі.

Які є види процедур закупівлі?

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі.

У якому вигляді потрібно оприлюднювати рішення тендерного комітету та як правильно оформляти його?

Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Скільки осіб має входити до тендерного комітету?

До складу тендерного комітету має входити не менше п’яти осіб.

Який мінімальний крок пониження ціни для аукціону при проведенні надпорогових закупівель?

Мінімальний крок для таких закупівель не нормовано Законом України “Про публічні закупівлі”.

Протягом якого періоду потрібно оприлюднити план?

Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Коли можна застосовувати нецінові критерії?

Застосовувати нецінові критерії можна лише якщо Ваша закупівля має складний характер (у тому числі закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) та немає постійно діючого ринку. До таких критеріїв можна віднести, наприклад, умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати тощо. Цей перелік не є виключним, кількість таких критеріїв необмежений. Кожен критерій має числове значення, що визначає його важливість у порівнянні з ціною. Детальніше про застовування нецінових критеріїв прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).

Хто призначає дату аукціону?

Дата та час аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів Системи про наближення дати старту аукціону.

Скільки разів учасник може понизити ціну за раунд?

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Чи може замовник вносити зміни в оголошення та документацію? Як правильно йому це зробити?

Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам Системи. Зміни, що вносяться замовником до документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документації додатково до початкової редакції документації. Замовник разом із змінами до документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Під час проведення допорогових закупівель замовник може вносити зміни в період уточнень, а при проведення відкритих торгів протягом всього строку подання пропозицій.


Чи бачать інші учасники закупівлі назву організації своїх конкурентів, а також їхні пропозиції?

Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону.

Чи може один і той самий учасник двічі подавати пропозицію?

Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.

Як правильно учаснику подати пропозицію через електронний майданчик?

Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі і завантаження в Систему документів у електронному вигляді, якщо такі вимагав замовник. Доступ до Системи здійснюється через Авторизовані електронні майданчики.

Чи бачить замовник, хто з учасників задав йому запитання в період уточнень?

Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

Як на практиці застосовувати Замовнику кваліфікаційні критерії визначені в ст. 16 Закону України “Про публічні закупівлі” та які саме підтверджуючі документи повинні бути надані учасником за вимогою Замовника при підготовці пропозицій для участі в закупівлі.

Документи, які мають підтверджувати кваліфікаційні критерії, визначає Замовник для кожного окремого випадку самостійно. Детальніше про  склад тендерної документації, в тому числі кваліфікаційні критерії Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).

Який алгоритм проведення відкритих торгів?

Деталі щодо проведення відкритих торгів можна прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс)

Надайте роз’яснення щодо застосування механізму оформлення та правильності використання електронного цифрового підпису при проведенні понадпорогових закупівель

Відповідно до наказу МЕРТ №477 (прочитати про наказ на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс)) форми документів мають бути підписані ЕЦП. З переліком АЦСК, які видають ЕЦП Ви можете ознайомитись на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням. Ви маєте зв’язатися зі своїм майданчиком та з’ясувати, які АЦСК він підтримує. Наприклад, всі майданчики підтримують АЦСК ДФС (державної фінансової служби). Як отримати ЕЦП Ви можете з’ясувати безпосередньо у АЦСК (наприклад, на сайті ДФС). Форми на порталі підписує особа, що відповідає за оприлюднення інформації по закупівлі власним (тобто виданим на її ім’я) ЕЦП.

Яка вартість за подання пропозиції? Як розраховувались суми та куди йдуть ці кошти?

Вартість за подання пропозиції встановлена Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166.

Де можна знайти нормативні документи, які регулюють процес публічних закупівель?

На нашому інформаційному ресурсі infobox є перелік посилань за законодавчі та нормативно-правові акти, які можуть стати в нагоді тим, хто працює в сфері публічних закупівель. З даним переліком можна ознайомитись за посиланням.

Як зареєструватися в cистемі електронних публічних закупівель Prozorro?

Для того, щоб працювати в системі ProZorro, необхідно зареєструватись на акредитованому електронному майданчику, перелік яких можна знайти за посиланнями:

для бізнесу -   https://prozorro.gov.ua/business

для замовників - https://prozorro.gov.ua/customer

Просимо роз’яснити, що означає “Статус не визначено” на порталі http://prozorro.gov.ua/. Чи можна брати участь в такому тендері? Як зрозуміти, коли саме можна? І, чтому такі тендери не мають статусу?

Це оголошення проводиться поза системою Прозорро, не в електронному вигляді (паперові тендери можна розпізнати за позначкою біля назви закупівлі у вигляді ручки; натомість закупівлі, які проходять в електронному вигляді позначаються значком комп’ютерної мишки). На нашому сайті є пошукова система по оголошеннях, які проводяться через електронну систему, а також ті, які проводяться в паперовому вигляді, але оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (тому система не може визначити статус закупівлі), вони синхронізуються в центральну базу даних Прозорро. В таких тендерах також можна брати участь, але всі деталі по них слід шукати на веб-порталі https://tender.me.gov.ua/. Протягом 2016 року всі закупівлі буде переведено в електронну систему Прозорро відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

Як визначається поріг закупівлі та які закупівлі можна вважати “допороговими”, а які “надпороговими”?

Пороги закупівель визначаються відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. “Допорогові” та “понадпорогові” закупівлі – це умовні назви закупівель. Закупівлі, очікувана вартість яких менша 200 000 грн (для товарів, послуг) та 1,5 млн грн (для робіт), а також менша 1 млн грн для товарів і послуг, 5 млн грн – для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), вважаються “допороговими”. Такі закупівлі регламентуються Порядком здійснення допорогових закупівель, що затверджений Наказом ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35. Якщо вартість закупівлі більше наведених вище сум, тоді понадпорогова закупівля і її проведення здійснюються відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

В якому документі прописано, що веб-портал Уповноваженого органу – це prozorro.gov.ua?

Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 інформаційно-телекомунікаційну систему “Prozorro” за адресою в мережі Інтернет www.prozorro.gov.ua визначено веб-порталом Уповноваженого органу. 

Коли подавати документи для кваліфікації?

При оголошенні допорогових торгів, Замовник оприлюднює, в тому числі, й перелік документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. Крім того, Замовник визначає етап, на якому такі документи повинні бути подані.

Якщо Замовник зазначає, що документи для кваліфікації повинні бути подані разом з пропозицією, то Учасник, реєструючи свою пропозицію для участі в торгах, завантажує на майданчик скановані копії необхідних документів.

Якщо Замовник зазначає, що документи подаються на етапі розгляду пропозицій або кваліфікації переможця, то документи завантажуються після проведення аукціону, Учасником з найменшою по величині ціновою пропозицією.

Як потрапити в систему в ролі постачальника?

Вам потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків, що підключені в систему. Знайти ту закупівлю, в якій ви бажаєте взяти участь і тоді подати свою цінову пропозицію.

Що робити, якщо система поводить себе неочікувано?

З усіма технічними питаннями, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика, через який проводиться закупівля.

Чи потрібно оприлюднювати інформацію про переможця і коли? Чи потрібно оприлюднювати укладений договір і коли?

Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі у вигляді скан-копії відповідного рішення.

Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладання (допорогові закупівлі).

Чи потрібно нам оголошувати закупівлю на всіх майданчиках, де ми зареєстровані?

Ні. Оголошення про проведення закупівлі не потрібно дублювати на всіх майданчиках – після того, як Ви розмістите своє оголошення на одному з майданчиків, на всіх інших (а також на сайті prozorro.gov.ua) воно оприлюднюється автоматично.

Що таке електронний майдачник?

Електронний майдачник є точкою доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro. Авторизовани в системі ПроЗорро майданчики надають доступ до модулю електронного аукціону, який є частиною електронної системи закупівель та забезпечує створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації про закупівлі, проведення електронного аукціону, автоматичний обмін інформацією і документами та користування сервісами з автоматичним обміном інформацією.

Як працює система ProZorro?

Замовник оголошує закупівлю в системі (через особистий кабінет на майданчику на якому він зареєстрований), інформація про закупівлю одразу з’являється на всіх авторизованих майданчиках та на порталі prozorro.gov.ua. Учасники бачать оголошення і можуть у електронній формі задати питання і отримати відповідь. Зацікавлені учасники подають пропозиції і можуть зменшити свою ціну під час понижуючого аукціону, який проходить в три раунди. Після завершення аукціону всі отримані пропозиції (документи, що подавали учасники для участі в закупівлі) оприлюднюються і замовник вибирає переможця – починаючи із пропозиції з найнижчою ціною. Якщо така пропозиція відповідає умовам закупівлі, замовник оголошує її переможцем. Якщо не відповідає – замовник її дискваліфікує із зазначенням причини і розглядає наступну за ціною пропозицію. 

Детальніше про те, як проходять допорогові закупівлі Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).

Дізнатись, як проходять відкриті торги Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).

Чи потрібно реєструватись у системі для того, щоб аналізувати тендери?

Ви можете без жодної реєстрації відслідковувати всю інформацію на bi.prozorro.org, а також на http://prozorro.gov.ua На деяких майданчиках є можливість реєстрації з функцією “Спостерігач”.

Як здійснюється доступ до модуля аналітики ВІ? Що робити, якщо виникають проблеми з доступом?

Доступ до аналітичного додатку ProZorro здійснюється за посиланням http://bi.prozorro.org. Якщо у вас виникли проблеми з доступом до модуля аналітики ВІ:

 • Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію браузера.
  Рекомендовано для використання Google Chrome.
 • Перевірте, чи доступні WebSocket через Ваше з’єднання, відкривши http://websocketstest.com. Якщо якийсь із пунктів не проходить перевірку, необхідно змінити конфігурацію проксіруючого ПО, фаєрвола або скористатися альтернативним доступом описаним нижче.
 • Чи достатня швидкість з’єднання для зручної роботи? При підключенні завантажується об’єм, який приблизно рівний 6 Мб, що по тривалості буде відповідати таким цифрам (результати тестового майданчика):
  • GPRS (50kb/s 500 ms) – не завантажиться!
  • EGDE (250kb/s 300ms) – 3-10 хвилин (дуже залежить від кеша браузера)
  • 3G (1Mb/s 40ms) – 35 с
  • DSL (2Mb  5ms) – 30 с
  • WiFi (30Mb/s 2ms) – 9,5 c
 • Якщо всіх порад дотримано, але все одно не вдається здійснити підключення, скористайтеся альтернативним доступом:

Примітка. Прямі посилання на додаток є службовими и можуть бути змінені без попередження. Наполегливо рекомендуємо не користуватися ними без нагальної потреби.

Протягом якого періоду замовник розглядає вимогу про усунення порушення у процесі проведення закупівлі?

Замовник протягом 3 днів розглядає вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період замовник повинен опублікувати відповідь на вимогу і (у випадку задоволення вимоги) внести відповідні зміни до умов закупівлі. Після обрання статусу рішення щодо вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” замовник в обов’язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”.

Що саме робити учаснику, якщо він помітив порушення з боку замовника?

У випадку виявлення порушення учасник може звернутися до замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі через відповідну електронну форму на своєму майданчику. Окрім цього учасник може залишити свій  відгук про цю закупівлю на моніторинговому порталі https://dozorro.org/ В разі, якщо Учасник побачив порушення під час проведення понадпорогової закупівлі, то він може подати скаргу в АМКУ відповідно до статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Як можна оскаржити понадпорогову закупівлю?

Якщо учасник бачить порушення з боку замовника, він може подати скаргу в АМКУ відповідно до статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Чи може учасник редагувати/видаляти свою пропозицію?

Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам Системи після закінчення аукціону. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

Коли вважається закупівля завершеною?

Закупівля вважається завершеною, якщо підписано та опубліковано в системі договір або відмінено процедуру.

Які подальші дії замовника після того, як він визнає переможця?

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, замовник визначає такого учасника переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням, після чого підписує договір.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, що робити такому учаснику, куди йому звертатися?

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає свою дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги при проведенні допорогової закупівлі та не пізніше ніж за 5 днів в разі проведення відкритих торгів та відкритих торгів з публікацією англійською мовою.

Чи можна вважати закупівлю такою, що відбулася, якщо на закупівлю подано лише одну пропозицію?

Якщо закупівля відбувається за процедурою - відкриті торги і на етапі подачі пропозицій було подано лише одну пропозицію, то після закінчення строку подачі пропозицій система автоматично переводить процедуру в статус - відмінена. Якщо закупівля відбувається за процедурою - допорогова закупівля і на закупівлю зареєструвався лише один учасник, то Система автоматично переходить до процесу “Оцінка”, а закупівлі присвоює статус “Кваліфікація”.

Чи бачить замовник, хто з учасників задав йому запитання в період уточнень?

Питання Учасників є анонімними. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

Просимо надати роз’яснення щодо необхідності створення тендерного комітету і одночасного призначення відповідальних осіб за допорогові закупівлі. Чи повинно містити Положення про тендерний комітет одночасно порядок закупівель допорогових та вище порогів закупівель?

Це замовник вирішує самостійно. Проведення допорогових закупівель може бути покладено як на тендерний комітет чи уповноважену особу, так і може бути призначена окрема відповідальна особа.

При проведенні допорогових електронних закупівель яку інформацію і в які строки оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу?

Проведення процедури допорогових закупівель регламентується Порядком здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок). Строки всіх періодів зазначені в Порядку. Також про строки проведення допорогових закупівель Ви можете прочитати за посиланнями тут та тут.

Який алгоритм проведення допорогових закупівель?

Деталі щодо проведення допорогових закупівель можна знайти на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс). 

Чи бачить постачальник повну інформацію закупівлі по кожному лоту (обсяг закупівлі, кількість необхідних одиниць товару) після оформлення заявки на здійснення допорогової закупівлі на придбання товару?

Так, звісно. Вся інформація про закупівлю відображено в оголошенні про проведення закупівлі та в документації замовника.

Яка відповідальність в уповноважених осіб при здійсненні допорогових закупівель у системі Prozorro?

При проведенні допорогових закупівель відповідальність осіб, що проводять допорогові закупівлі може визначатись у внутрішньому положенні про здійснення допорогових закупівель.

Чи може замовник вимагати забезпечення пропозиції по допорогових закупівлях?

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.

Крім звичайних закупівель, в яких переможець обирається лише за ціною, Замовник  може оголосити закупівлю, в якій беруться до уваги й інші фактори. Для таких закупівель визначаються додаткові (нецінові) критерії оцінки пропозиції. Питома вага нецінових критеріїв не може перевищувати 30%. Детальніше про використання нецінових критеріїв оцінки Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).


Який правильно вирахувати крок аукціону та хто його визначає?

В оголошенні про проведення процедури закупівель замовником обов'язково зазначаються відомості про розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону у грошових одиницях або у відсотках. до очікуваної вартості закупівлі. При проведенні понадпорогової закупівлі крок аукціону не регламентується Законом, тобто може встановлюватись в будь-якому розмірі за бажанням замовника. При проведенні допорогових закупівель згідно Порядку здійснення допорогових закупівель, рекомендований крок аукціону - від 0,5% до 3% від очікуваної вартості закупівлі.

Скільки днів може тривати період подання пропозицій при проведенні допорогової закупівлі?

Тривалість періоду подання пропозицій при проведенні допорогових закупівель може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень. Детальніше про строки проведення допорогової закупівлі Ви можете прочитати за посиланням: http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/621?q=

Скільки днів може тривати період уточнень при проведенні допорогової закупівлі?

Тривалість періоду уточнень може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень. Детальніше про строки проведення допорогової закупівлі Ви можете прочитати за посиланням: http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/621?q=


Чи існує найменший поріг для проведення закупівлі в системі?

Моніторинг процесу закупівель показує, що закупівлі ефективні від 5000 грн. На сьогодні в системі встановлено обмеження, тому через систему можливо подавати закупівлі, очікувана вартість яких не менша за 3 000 гривень.

Чи правильно робить замовник, коли не вказує в предметі закупівлі, зазначаючи конкретні торговельні марки товарів, еквівалент. Чи є це порушенням?

При проведенні допорогових закупівель в вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.

При проведенні понадпорогових закупівель, технічна специфікація не повинна містити посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим, а специфікація повинна містити вираз "або еквівалент".

Якого формату має бути прикріплена тендерна документацію, а також пропозиції учасників?

Закон чітких вимог до формату файлів не встановлює. При проведенні допорогових закупівель, то згідно Порядку злдійснення допорогових закупівель усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних.

Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.

Які етапи передбачає Закупівля?

Закупівля передбачає такі етапи: оголошення Закупівлі, період уточнень, подання пропозицій, аукціон, кваліфікація (розкриття та розгляд), визначення переможця та завершення Закупівлі. Детальніше з тим, як проходить допорогова закупівля Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс). Як проходять та які етапи мають відкриті торги прочитайте на інформаційному ресурсі infobox.

Яким документом регламентуються “допорогові” закувлі?

“Допорогові” закупівлі регламентуються Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 № 35. Він застосовується, якщо у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.

Чи може замовник бачити пропозиції учасників торгів до закінчення аукціону?

Ні, всі пропозиції в системі приховані до завершення аукціону. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Що робити якщо замовник тривалий час не розглядає пропозиції?

У відкритих торгах строк розгляду тендерних пропозицій чітко регулюється Законом. Тож замовник зобов’язаний притримуватись цих строків. Про те, як проходять відкриті торги та які строки проходження кожного з періодів торгів Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс)

При проведенні допорогової закупівлі Замовник самостійно визначає строки кваліфікації учасників. Перший крок – це отримати інформацію про причини і по можливості посприяти просуванню процесу за допомогою наявних засобів, телефоном, e-mail тощо. Контактна інформація про замовника є в оголошенні Закупівлі.

Другий варіант - написати відгук на цю закупівлю на порталі https://dozorro.org/, вказавши інформацію про те, що замовник затягує розгляд пропозицій. Нагадаємо, що згідно порядку здійснення допорогових закупівель замовник має завершити процедуру за 30 днів (строк рахується від кінцевої дати подання пропозицій до прикріплення в систему договору про закупівлю).

Як потрапити в систему в ролі постачальника?

Вам потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків, що підключені в систему. Перелік майданчиків для постачальників наведений на сторінці: https://prozorro.gov.ua/business Далі знайти ту закупівлю, в якій ви бажаєте взяти участь (Ви можете скористатись пошуком на сайті prozorro.gov.ua, підпискою на актуальні закупівлі на майданчику тощо)  і тоді подавати свою цінову пропозицію.

Як задати запитання по закупівлях?

Якщо Ваше питання стосується предмету або умов закупівлі, Ви можете його задати замовнику через будь-який авторизований Майданчик системи Prozorro, на якому Ви зареєстровані.

Зауважте, що

 • запитання потрібно задавати стосовно саме того тендеру чи лоту, якого запитання стосується
 • задавати такі питання Ви можете лише в певні строки:

- під час проведення допорогових закупівель - протягом всього періоду уточнень;

- під час проведення відкритих торгів протягом періоду подання пропозицій, окрім останніх 10 днів до завершення строку подання пропозицій.

 • допомогти задати запитання вам може служба підтримки обраного Вами Майданчика
 • якщо Ваше питання стосується техніки подачі пропозицій, роботи Майданчиків тощо, Ви можете звернутись до служби підтримки Вашого Майданчика


Чи може хтось з інших учасників бачити інформацію про нас та ціну до завершення аукціону?

Будь-яка інформація про Учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення Аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які є закриті тільки до початку аукціону. Перед  початком проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін пропозицій, розміщений у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.Вся інформації про найменування учасників та документи, що вони подали в складі своїх цінових пропозицій розкривається після завершення аукціону.

Чи обов’язково реєструватися в системі для того, щоб взяти участь в аукціоні?

У Аукціоні можуть брати участь тільки зареєстровані Учасники/Кандидати Аукціону. Всі інші Користувачі Системи, в т.ч. Замовник певної закупівлі, мають можливість on-line спостерігати за ходом Аукціону.

Чи потрібно розміщувати документацію закупівель? Якщо так, то яку і коли? Чи можна вносити зміни в документацію і коли?

Якщо мова йде про відкриті торги чи конкурентний діалог, то розміщення тендерної документації є обов’язковим. Тендерна документація прикріпляється під час створення оголошення про закупівлю.

Зміни до тендерної документації можна вносити протягом всього періоду подачі пропозицій. При внесенні змін термін подачі пропозицій має бути продовжений так, щоб до закінчення строку подання пропозицій залишалось не менше 7 днів. 

Якщо мова йде про допорогові закупівлі, то замовник може прикріпити тендерну документацію (в разі наявності) при створенні оголошення про закупівлю. Зміни в документацію можуть вноситись лише під час періоду уточнень (обговорення).

Як ми можемо протестувати електронну систему закупівель?

На початку роботи Ви можете активувати режим навчання (тестовий режим)  і потренуватися оголошувати закупівлі чи подавати свої пропозиції в тестовому режимі. Якщо Ви не знаєте як підключити тестовий режим - зверніться до служби підтримки обраного Вами майданчика.

Чи потрібно нашій організації реєструватись на всіх Майданчиках?

Ні. Ви можете зареєструватись як на одному, так і на кількох акредитованих майданчиках або ж і дійсно на всіх (за Вашим бажанням). Всі акредитовані майданчики відповідають технічному завданню, яке затверджене Мінекономрозвитку та мають необхідний функціонал для роботи з замовниками/учасниками (в залежності від їхнього  рівня акредитації). Майданчики можуть відрізнятись лише інтерфейсом і додатковими сервісами, які надають своїм користувачам.

Що таке електронний аукціон?

Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу. Під час проведення закупівлі відбувається аукціон на пониження (редукціон), який складається з 3 раундів і протягом кожного раунду кожен учасник має право понизити ціну своєї пропозиції на суму на власний розсуд, але не менше ніж на крок аукціону.

Для чого потрібна електронна система закупівель?

Електронна система потрібна для того, щоб зменшити корупцію в сфері публічних закупівель, збільшити конкуренцію на ринку публічних закупівель та зробити інформацію про закупівлі загальнодоступною. Вся інформація про будь-які проведені в електронній системі торги зберігається в центральній базі даних і доступна на сайті http://prozorro.gov.ua/, тож будь-хто може зайти і проаналізувати будь-яку закупівлю та зрозуміти чи було порушення.

Чи може брати учать в тендері учасник, який не є платником ПДВ?

Так, може.

Чому робота в системі реалізується через приватні комерційні майданчики? Чи не буде корупції та зловживань саме там?

У системі реалізовано крос-доступ – не важливо, з якого саме акредитованого майданчика увійшов у систему постачальник, або де саме замовник оголосив тендер. Усі дані передаються в центральну базу даних, і їх видно на будь-якому з акредитованих майданчиків. Стосовно модуля аукціону, то він також єдиний – в онлайні можуть торгуватися постачальники з будь-якого із електронних торгівельних майданчиків. Багато майданчиків, підключених до системи – це наша гарантія того, що ніхто з них не стане неефективним і дорогим монополістом. Ще одним плюсом наявності майданчиків є якісний сервіс. Бізнес надає якісний сервіс, адже зацікавлений в збільшенні своїх прибутків, тому й майданчики зацікавлені в тому, щоб і учасникам і замовникам було зручно працювати в системі.

Чи впровадження системи ProZorro матиме вплив на економіку країни загалом?

Впровадження системи відкритих конкурентних держзакупівель має дати потужний поштовх розвитку української економіки. Адже досі більшість тендерів розігрувалися “між своїми”, а “прибуток”, як ми знаємо, виводився з країни. Тепер доступ до державних закупівель отримають тисячі українських підприємств, що представляють середній і малий бізнес – становий хребет будь-якої економіки.

За рахунок додаткових замовлень вони зможуть розвиватися, збільшувати обороти, відкривати нові робочі місця і сплачувати більше податків.

Таким чином, розвиваючи прозорі закупівлі, ми розвиваємо економіку країни.

Чому ціна закупівлі зменшується на електронних торгах?

У цій системі, як і в реальному житті, ніхто не знає: скільки учасників і з якими цінами прийде на конкретний тендер. Тому, якщо постачальник поставив ціну понад ринкову, сподіваючись, що більше претендентів не буде – немає необхідності скасовувати тендер. Потрібно дати йому можливість поторгуватися і опустити ціну. Це завдання вирішує редукціон – трьохетапний аукціон на пониження, який є частиною системи.

Як можна проводити важливі закупівлі, наприклад, для Міністерства оборони, спираючись лише на ціну? Чи нам неважливо якої якості буде продукція для армії?

Детальний опис продукції, яку необхідно придбати – це питання кваліфікації замовника. Якщо замовник добре пропише технічні вимоги до предмету закупівлі, тоді в разі невідповідності товару, що пропонує учасник, який подав найдешевшу пропозицію, замовник зможе без проблем відхилити таку пропозицію. Паралельно з використанням електронної системи повинні розроблятися єдині стандарти, ТУ і ДСТУ, а також реалізовуватися програма навчання закупівельників. У такому випадку будь-який державний орган зможе отримати за мінімальною ціною саме той товар, продукцію або послугу, яку потребує. Усе це є частинами єдиної реформи держзакупівель, яку ми вже почали реалізовувати.

Чому не передбачено преференцій українським виробникам?

Ринок має бути відкритим для всіх та саморегульованим. Будь-які преференції – це шлях до завищення цін та зниження якості. Дуже показовим у цьому плані є автомобільний ринок України, який “захищений” від конкуренції. Відсутність преференцій також передбачена договором про державні закупівлі СОТ.

Чи потрібно реєструватись у системі для того, щоб аналізувати тендери?

На деяких майданчиках є можливість реєстрації з функцією “Спостерігач”. Однак ви можете без жодної реєстрації відслідковувати всю інформацію на bi.prozorro.org, а також на http://prozorro.gov.ua.

Чому платна участь для постачальників?

Систему необхідно фінансувати, вона не може функціонувати та розвиватись без фінансової підтримки. Фінансування із державного бюджету може стати важелем впливу на адміністратора системи. При цьому це все-одно буде фінансування за рахунок платників податків. Тож більш логічним і справедливим є справляння плати з безпосередніх користувачів системи, які за її допомогою можуть отримати прибуток, вигравши державні торги. При цьому для державних замовників система є та залишиться безкоштовною!

Чому ви відбираєте преможців саме за найнижчою ціною? Чи не виявиться так, що перемагати у більшості тендерів будуть китайські виробники, бо в них дешевше?

Такого не може статись, якщо закупівельник правильно встановлює вимоги до якості товару, детально описує його технічні характеристики тощо. Якщо товар, який є найдешевшим за підсумками аукціону не відповідає технічним вимогам, які встановлював замовник, то замовник має відхилити пропозицію учасника і перейти до розгляду наступної пропозиції. Окрім цього,  реалізована можливість оцінювати пропозицію не лише за ціною, Замовник може використовувати нецінові критерії оцінки. Детальніше про використання нецінових критеріїв оцінки Ви можете прочитати на інформаційному ресурсі infobox (інфобокс).