На сьогодні в системі:

ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ

Протягом якого періоду Комісія з розгляду звернень розглядає звернення?

Комісія має розглянути Звернення протягом 14 днів із моменту його надходження на розгляд. Після розміщення рішення Комісії в Системі Вимога переходить у статус “Розглянуто Комісією”. Рішення Комісії розміщуються в Системі протягом 5 робочих днів із моменту їхнього прийняття. Рішення Комісії має рекомендаційний характер. Замовник на підставі такого рішення може залишити попереднє рішення без змін, переглянути рішення або скасувати закупівлю.

У які строки необхідно укласти договір у разі застосування переговорної процедури закупівлі?

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

В яких випадках можна проводити переговорну процедуру?

Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п’ять днів – у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Протягом якого періоду замовнику необхідно укласти договір з переможцем у разі застосування процедури відкритих торгів?

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Протягом якого періоду необхідно оприлюднити повідомлення про намір укласти договір після проведення процедури відкритих торгів?

Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення переможця, та протягом одного дня після прийняття такого рішення замовник оприлюднює на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір та надсилає його переможцю. Усім іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично надсилається повідомлення із зазначенням найменування та місцезнаходження переможця торгів.

Протягом якого періоду необхідно оприлюднити звіт про результати проведення процедури закупівлі?

Звіт про результати проведення процедури закупівлі автоматично формується електронною системою закупівель та оприлюднюється протягом одного дня після оприлюднення замовником договору про закупівлю на веб-порталі Уповноваженого органу.

Протягом якого періоду повертається тендерне забезпечення учаснику?

Забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику протягом п’яти банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції.

Яким має бути розмір тендерного забезпечення?

Розмір забезпечення тендерної пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 %- у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених тендерною документацією.

Які є види тендерного забезпечення?

Законом України “Про публічні закупівлі” передбачено лише такий вид забезпечення, як гарантія. Є такі види гарантії: банківська гарантія, страхова гарантія, гарантія фінансових установ. Детальніше про тендерне забезпечння можна дізнатись за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/626?q=#p1

Протягом якого періоду замовнику необхідно кваліфікувати учасника?

Строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду тендерної пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду тендерної пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.

Чи впливає внесення змін до тендерної документації на строки процедури?

У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж 7 днів.

На якому етапі учасник може зернутися до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної докуентації? В які строки замовнику необхідно надати такі роз’яснення та які будуть наслідки, якщо він не надасть такі роз’яснення?

Учасник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону. У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менш як на 7 днів.

Чи відбудеться закупівля, якщо буде подано лише одну пропозицію?

Ні. Для проведення процедури закупівлі має бути подано не менше двох пропозицій.

Який період подання пропозицій у відкритих торгах?

Мінімальний строк періоду подання пропозицій становить не менше 15 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення процедури відкритих торгів на веб-порталі Уповноваженого органу. У разі якщо оголошення про проведення процедури закупівлі оприлюднюється відповідно до норм частини 4 статті 10 Закону, строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж 30 днів з дня його оприлюднення.

Який алгоритм проведення закупівель за рамковими угодами?

Закупівлі за рамковими угодами здійснюються відповідно до статті 13 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Які є види процедур закупівлі?

Закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі.

У якому вигляді потрібно оприлюднювати рішення тендерного комітету та як правильно оформляти його?

Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного питання. Протокол підписується всіма членами комітету, присутніми на його засіданні, або всіма уповноваженими особами. У разі відмови члена тендерного комітету або однієї з уповноважених осіб підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Скільки осіб може входити до тендерного комітету?

До складу тендерного комітету входять не менше п’яти осіб.

Який мінімальний крок пониження ціни для аукціону по надпорогових закупівлях?

Мінімальний крок для таких закупівель не нормовано Законом України “Про публічні закупівлі”.

Протягом якого періоду потрібно оприлюднити план?

Річний план, додаток до річного плану та зміни до них безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом п’яти днів з дня їх затвердження.

Коли можна застосовувати нецінові критерії?

Застосовувати нецінові критерії можна лише якщо Ваша закупівля має складний характер (у тому числі закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) та немає постійно діючого ринку. До таких критеріїв можна віднести, наприклад, умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати тощо. Цей перелік не є виключним, кількість таких критеріїв необмежений. Кожен критерій має числове значення, що визначає його важливість у порівнянні з ціною. Детальніше про застовування нецінових критеріїв за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/600?q=

Хто назначає аукціон?

Дата та час аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів Системи про наближення дати старту аукціону.

Скільки разів учасник може понизити ціну за раунд?

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Чи може замовник вносити змни в оголошення та документацію? Як правильно йому це зробити?

Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам Системи. Якщо замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

Чи бачать інші учасники закупівлі назву організації своїх конкурентів, а також їхні пропозиції?

Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію.

Чи може один і той самий учасник двічі подавати пропозицію?

Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.

Як правильно учаснику подати пропозицію через електронний майданчик?

Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через Авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.

Чи бачить замовник, хто з учасників задав йому запитання в період уточнень?

Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

Як на практиці застосовувати Замовнику кваліфікаційні критерії визначені в ст. 16 Закону України “Про публічні закупівлі” та які саме підтверджуючі документи повинні бути надані учасником за вимогою Замовника при підготовці пропозицій для участі в закупівлі.

Документи, які мають підтверджувати кваліфікаційні критерії, визначає Замовник для кожного окремого випадку самостійно.

На якому сайті потрібно розміщувати зміни до річного плану закупівель на 2016 рік, якщо замовник з 1 квітня перейшов на Закон України “Про публічні закупівлі”, а плани оприлюднював на tender.me.gov.ua?

Для закупівель розпочатих після вступу в силу Закону “Про публічні закупівлі” необхідно оприлюднювати плани та додатки до них на порталі prozorro.gov.ua.

Як визначати предмет закупівлі відповідно до Державного класифіката продукції та послуг ДК 016:2010 та на основі основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, якщо назви предмета закупівлі у класифікаторах не завжди збігаються?

Основним класифікатором до кінця року є ДК 016:2010. Деталі щодо визначення предмета закупівлі за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/633?q=

Який алгоритм проведення відкритих торгів?

Деталі щодо проведення відкритих торгів за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/636?q=

Надайте роз’яснення щодо застосування механізму оформлення та правильності використання електронного цифрового підпису при проведенні понадпорогових закупівель

Відповідно до наказу МЕРТ №477 http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/631?q= форми документів мають бути підписані ЕЦП. В Україні існує 18 АЦСК які видають ЕЦП. Ви маєте зв’язатися зі своїм майданчиком та з’ясувати, які АЦСК він підтримує. Наприклад, всі майданчики підтримують АЦСК ДФС (державної фінансової служби). Як отримати ЕЦП Ви можете з’ясувати безпосередньо у АЦСК (наприклад, на сайті ДФС). Форми на порталі підписує особа, що відповідає за оприлюднення інформації по закупівлі власним (тобто виданим на її ім’я) ЕЦП.

Чи може замовник бачити пропозиції учасників торгів до закінчення аукціону?

Ні, всі пропозиції в системі приховані до завершення аукціону.

Яка вартість за подання пропозиції? Як розраховувались суми та куди йдуть ці кошти?

Вартість за подання пропозиції встановлена Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166. Детально про те, як розраховувалась сума пропозиції та куди йдуть ці кошти можна дізнатись за посиланням https://prozorro.gov.ua/ua/news/hto-skilky-ta-chomu-platyt-v-systemi-elektronnyh-zakupivel-prozorro/

Де можна знайти нормативні документи, які регулюють процес публічних закупівель?

На сайті є посилання на сторінку Центру підтримки Департаменту регулювання державних закупівель http://help.vdz.ua/hc/uk, де можна знайти не лише нормативно-правову базу, а й іншу корисну інформацію як для замовників, так і для учасників. А також у нас на сайті є розділ infobox.prozorro.org, де можна знайти корисну інформацію у сфері державних публічних закупівель.

Як зареєструватися в Системі електронних публічних закупівель Prozorro?

Зареєструватись у Системі можливо лише через акредитовані електронні майданчики, перелік яких можна знайти за посиланнями: https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/; https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/

Просимо роз’яснити, що означає “Статус не визначено” на порталі http://prozorro.gov.ua/. Чи можна брати участь в такому тендері? Як зрозуміти, коли саме можна? І, чтому такі тендери не мають статусу?

Це оголошення проводиться поза системою Прозорро, не в електронному вигляді (паперові тендери можна розпізнати за позначкою біля назви закупівлі у вигляді ручки; натомість закупівлі, які проходять в електронному вигляді позначаються значком комп’ютерної мишки). На нашому сайті є пошукова система по оголошеннях, які проводяться через електронну систему, а також ті, які проводяться в паперовому вигляді, але оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (тому система не може визначити статус закупівлі), вони синхронізуються в центральну базу даних Прозорро. В таких тендерах також можна брати участь, але всі деталі по них слід шукати на веб-порталі https://tender.me.gov.ua/. Протягом 2016 року всі закупівлі буде переведено в електронну сиистему Прозорро відповідно до Закону Укарїни “Про публічні закупівлі”.

Як визначається поріг закупівлі та які закупівлі можна вважати “допороговими”, а які “надпороговими”?

Пороги закупівель визначаються відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. “Допорогові” та “надпорогові” закупівлі – це умовні назви закупівель. Закупівлі, очікувана вартість яких менша 200 000 грн (для товарів, послуг) та 1,5 млн грн (для робіт), а також менша 1 млн грн для товарів і послуг, 5 млн грн – для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), вважаються “допороговими”. Такі закупівлі регламентуються Порядоком використання електронної системи закупівель для здійснення допорогових закупівель, а не Законом України “Про публічні закупівлі”. Якщо ж очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 000 грн (для товарів, послуг), для робіт 1,5 млн грн, а також дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт – 5 млн грн (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), такі закупівлі вважаються “надпорогові” та підпадають під сферу застосування Закону України “Про публічні закупівлі”.

В якому документі прописано, що веб-портал Уповноваженого органу – це prozorro.gov.ua?

Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 інформаційно-телекомунікаційну систему “Prozorro” за адресою в мережі Інтернет www.prozorro.gov.ua визначено веб-порталом Уповноваженого органу.

Коли подавати документи для кваліфікації?

При оголошенні допорогових торгів, Замовник оприлюднює, в тому числі, й перелік документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. Крім того, Замовник визначає етап, на якому такі документи повинні бути подані.

Якщо Замовник зазначає, що документи для кваліфікації повинні бути подані разом з пропозицією, то Учасник, реєструючи свою пропозицію для участі в торгах, завантажує на майданчик скановані копії необхідних документів.

Якщо Замовник зазначає, що документи подаються на етапі розгляду пропозицій або кваліфікації переможця, то документи завантажуються після проведення аукціону, Учасником з найменшою по величині ціновою пропозицією.

Як потрапити в систему в ролі постачальника?

Вам потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків, що підключені в систему. Знайти ту закупівлю, в якій ви бажаєте взяти участь і тоді подати свою цінову пропозицію.

Як оскаржити рішення Замовника?

У випадку виявлення порушень на етапах «Кваліфікація переможця» та «Пропозиції розглянуті» Учасник може звернутись до Замовника, у встановлені п.14 Порядком здійснення допорогових закупівель строки, зі зверненням щодо усунення порушень стосовно:

 • рішення про переможця,
 • відхилення (дискваліфікації) пропозиції,
 • неприйняття Замовником рішення про переможця/відхилення пропозиції/відміни торгів.

У разі, якщо Замовник відмовився вжити належні заходи для врегулювання питань або ініціатор звернення не згоден з рішенням Замовника, Учасник може оскаржити порушення відповідно до п.14 Порядку.

Чи може хтось з інших учасників бачити інформацію про нас та ціну до завершення аукціону?

Будь-яка інформація про Учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення Аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які є закриті тільки до початку аукціону, для всіх осіб, крім самого Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна тільки за наявності ID пропозиції і коду доступу, виданого Електронним майданчиком/оператором при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе тільки Електронний майданчик, через яку пропозицію було подано.

Що робити, якщо система поводить себе неочікувано?

З усіма технічними питаннями, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика, через який проводиться закупівля.

Чи потрібно оприлюднювати інформацію про переможця і коли? Чи потрібно оприлюднювати укладений договір і коли?

Інформація про визначення переможця обов’язково оприлюднюється замовником в системі у вигляді скан-копії відповідного рішення.

Після укладення договору про придбання товару замовник зобов’язаний його оприлюднити в системі протягом 2 робочих днів з моменту його укладання (допорогові закупівлі).

Чи потрібно нам оголошувати закупівлю на всіх майданчиках, де ми зареєстровані?

Ні. Оголошення про проведення закупівлі не потрібно дублювати на всіх майданчиках – після того, як Ви розмістите своє оголошення на одному з майданчиків, на всіх інших воно відобразиться автоматично.

Що є підтвердженням реєстрації на майданчику? (для Замовників)

Після завершення реєстрації Ви отримаєте логін та пароль до свого облікового запису, з якого зможете оголошувати закупівлі, відповідати на запитання учасників і виконувати вибір переможця. Але зауважте, що для того, щоб приєднатися до системи, Вам потрібно оголосити хоча б одну реальну закупівлю в ній.

Що таке майданчик (електронний, комерційний, торгівельний)?

Це єдина точка доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro.

Як працює система ProZorro?

Замовник оголошує закупівлю в системі, яка одразу публікується на всіх майданчиках, підключених до Центральної бази даних. Учасники бачать нові оголошення і можуть у електронній формі задати питання і отримати відповідь. Зацікавлені учасники подають пропозиції і можуть зменшити свою ціну під час понижуючого аукціону. Після завершення аукціону всі отримані пропозиції оприлюднюються і замовник вибирає переможця – починаючи із пропозиції з найнижчою ціною. Якщо така пропозиція відповідає умовам закупівлі, замовник оголошує її переможцем. Якщо не відповідає – замовник її дискваліфікує із зазначенням причини і розглядає наступну за ціною пропозицію.

Де можна знайти Порядок здійснення допорогових закупівель?

Порядок здійснення допорогових закупівель розміщено на нашому сайті http://prozorro.gov.ua/, у розділі ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ: ЯК ЗАМОВНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/ та ЯК ПОСТАЧАЛЬНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/

Як зареєструватися в системі ProZorro?

Зареєструватися в ProZorro можливо лише через акредитовані майданчики, які під’єднані до системи. Їхні адреси можна знайти у розділі ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ: ЯК ЗАМОВНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/ та ЯК ПОСТАЧАЛЬНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/. Перейдіть на обраний вами майданчик та почніть реєстрацію. Якщо у вас виникають питання під час реєстрації, ви можете звернутися до менеджера вашого майданчика.

Хто зробив цю систему? Кому вона належить?

Систему розробили і створили українські активісти за активної підтримки IT-бізнесу, влади і міжнародних експертів. Профінансували її створення комерційні електронні торгівельні майданчики, які переконалися в ефективності електронних торгів, оскільки займалися їх реалізацією для українського бізнесу, та міжнародні донорські організації (EBRD, WNISEF, GIZ). З нового року права на систему було передано громадською організацією Transparency International Україна державному підприємству «Зовнішторгвидав України», яке підпорядковано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Саме ДП «Зовнішторгвидав України» керує порталом tender.me.gov.ua, на якому, згідно з законодавством, повинні публікуватися всі тендерні заявки на державні закупівлі. За останній рік держпідприємство було докорінно реформовано, після чого на його базі було засновано офіс ProZorro.

Чи потрібно реєструватись у системі для того, щоб аналізувати тендери?

На деяких майданчиках є можливість реєстрації з функцією “Спостерігач”. Однак ви можете без жодної реєстрації відслідковувати всю інформацію на bi.prozorro.org, а також на http://prozorro.gov.ua.

Як здійснюється доступ до модуля аналітики ВІ? Що робити, якщо виникають проблеми з доступом?

Доступ до аналітичного додатку ProZorro здійснюється за посиланням http://bi.prozorro.org. Якщо у вас виникли проблеми з доступом до модуля аналітики ВІ:

 • Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію браузера.
  Рекомендовано для використання Google Chrome.
 • Перевірте, чи доступні WebSocket через Ваше з’єднання, відкривши http://websocketstest.com. Якщо якийсь із пунктів не проходить перевірку, необхідно змінити конфігурацію проксіруючого ПО, фаєрвола або скористатися альтернативним доступом описаним нижче.
 • Чи достатня швидкість з’єднання для зручної роботи? При підключенні завантажується об’єм, який приблизно рівний 6 Мб, що по тривалості буде відповідати таким цифрам (результати тестового майданчика):
  • GPRS (50kb/s 500 ms) – не завантажиться!
  • EGDE (250kb/s 300ms) – 3-10 хвилин (дуже залежить від кеша браузера)
  • 3G (1Mb/s 40ms) – 35 с
  • DSL (2Mb  5ms) – 30 с
  • WiFi (30Mb/s 2ms) – 9,5 c
 • Якщо всіх порад дотримано, але все одно не вдається здійснити підключення, скористайтеся альтернативним доступом:

Примітка. Прямі посилання на додаток є службовими и можуть бути змінені без попередження. Наполегливо рекомендуємо не користуватися ними без нагальної потреби.

Протягом якого періоду замовник розглядає вимогу про усунення порушення у процесі проведення закупівлі?

Замовник протягом 3 днів розглядає вимогу, приймає і оприлюднює рішення щодо неї. За цей період замовник повинен опублікувати відповідь на вимогу і (у випадку задоволення вимоги) внести відповідні зміни до умов закупівлі або переглянути рішення про дискваліфікацію та/або рішення про визначення переможця. Перегляд таких рішень можливий лише в період до підписання договору. Після обрання статусу рішення щодо вимоги “Задоволено”, “Відхилено” або “Не задоволено” замовник в обов’язковому порядку оприлюднює обґрунтування щодо свого рішення. Після розміщення відповіді щодо вимоги замовником вимога набуває статусу “розглянуто Замовником”, та ініціатор вимоги протягом 2 днів оцінює відповідь “Задовільно”/“Незадовільно”. Якщо відповідь ініціатора вимоги не задовольнила, Вимога автоматично набуває статусу “Звернення” та направляється на розгляд до Комісії з розгляду звернень. Вимога автоматично набуває статусу “вичерпано”, якщо ініціатор Вимоги не оцінив відповіді замовника протягом 3 днів після розміщення такої відповіді.

Що саме робити учаснику, якщо він помітив порушення з боку замовника?

У випадку виявлення порушення учасник може звернутися до замовника із Вимогою про усунення порушення у процесі проведення закупівлі через відповідну електронну форму на свому майданчику, оформивши її відповідно до п. 14.1 Порядку допорогових закупівель.

Як можна оскаржити закупівлю?

Якщо учасник бачить порушення з боку замовника, він може оскаржити закупвлю відповідно до п.14 Порядку допорогових закупівель.

Чи може учасник редагувати/видаляти свою пропозицію?

Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім користувачам Системи після закінчення аукціону. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

Коли вважається закупівля завершеною?

Закупівля вважається завершеною, якщо підписано договір або відмінено процедуру. Строк на завершення закупівлі не може перевищувати 30 днів з закінчення строку подання пропозицій.

Чи потрібно розміщувати у системі договір? Протягом якого періоду?

Договір розміщується в Системі замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду користувачами Системи.

Протягом якого періоду потрібно заключити договір замовнику з переможцем?

Договір за результатами проведення закупівлі підписується між замовником та переможцем поза Системою згідно з чинним законодавством не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про переможця закупівлі. Договір між замовником та переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої переможцем в аукціоні.

Які подальші дії замовника після того, як він визнає переможця?

Якщо пропозиція учасника відповідає умовам закупівлі, замовник визначає такого учасника переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням, після чого підписує договір.

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, що робити такому учаснику, киди йому звертатися?

Якщо учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам закупівлі, а замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.

Чи можна вважати закупівлю такою, що відбулася, якщо на закупівлю подано лише одну пропозицію?

Якщо на закупівлю зареєструвався лише один учасник, то Система автоматично переходить до процесу “Оцінка”, а закупівлі присвоює статус “Кваліфікація”.

Хто назначає аукціон?

Дата та час аукціону призначаються Системою автоматично. Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати користувачів Системи про наближення дати старту аукціону.

Скільки разів учасник може понизити ціну за раунд?

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

Чи може замовник вносити змни в оголошення та документацію? Як правильно йому це зробити?

Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошеної закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду користувачам Системи. Якщо замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

Чи бачать інші учасники закупівлі назву організації своїх конкурентів, а також їхні пропозиції?

Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію.

Чи може один і той самий учасник двічі подавати пропозицію?

Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.

Як правильно учаснику подати пропозицію через електронний майданчик?

Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через Авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.

Чи бачить замовник, хто з учасників задав йому запитання в період уточнень?

Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі.

Яким чином здійснювати закупівлю, якщо сума закупівлі, яку необхідно здійснити (особливо аварійну) менше 3 000 грн, а планова сума закупівлі згідно з ДК 016:2010 перевищує 50 000 грн? На сьогодні закупівля, які менше 3000 неможливо розмістити на електронних майданчиках.

Прямою закупівлею.

Просимо надати роз’яснення щодо необхідності створення тендерного комітету і одночасного призначення відповідальних осіб за допорогові закупівлі. Чи повинно містити Положення про тендерний комітет одночасно порядок закупівель допорогових та вище порогів закупівель?

На розсуд замовника.

При проведенні допорогових електронних закупівель яку інформацію і в які строки оприлюднювати на веб-порталі Уповноваженого органу?

Вся інформація по допорогових закупівлях, що передбачена Порядком здійснення допорогових, оприлюднюється відповідно до строків, передбачених цим Порядком. Деталі за посиланням https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/

Який алгоритм проведення допоргових закупівель?

Деталі щодо проведення допорогових закупівель можна знайти за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/597?q=

Як правильно проводити закупівлю послуг, якщо вийшли з ладу комп’ютерна, оргтехніка, технічне обладнання або автотранспортний засіб? Яким чином провести опис, якщо не знаємо, що вийшло з ладу і яким чином провести оцінку вартості необхідного ремонту?

При оголошенні допорогової закупівлі на Prozorro Ви маєте діяти відповідно до додатку до річного плану. При формуванні очікуваної вартості запівель Ви можете керуватися аналізом кон’юнктури ринку. Якщо зламано складне обладнання, то Ви можете окремо закупити експертну оцінку ремонту і окремо ремонт.

Якими документами необхідно оформлювати Замовнику: аналіз пропозицій в системі, відповідність їх вимогам оголошення, кваліфікаційним вимогам учасника; визначення переможця; відхилення пропозиції учасника; визначення процедури, що не відбувалась? В якій формі мають бути викладені документи?

Перераховані документи можна оформляти у вигляді протоколів у довільній формі.

Чи бачить постачальник повну інформацію закупівлі по кожному лоту (обсяг закупівлі, кількість необхідних одиниць товару) після оформлення заявки на здійснення допорогової закупівлі на придбання товару?

Так, звісно.

Яка відповідальність в уповноважених осіб при здійсненні допорогових закупівель у системі Prozorro?

Ви маєте прийняти положення про здійснення допорогових закупівель. Відповідальність визначається цим положенням та наказом про призначення такої особи.

Чи може замовник вимагати забезпечення пропозиції по допорогових закупівлях?

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % – у разі проведення торгів на закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією.

Коли можна застосовувати нецінові критерії?

Застосовувати нецінові критерії можна лише, якщо Ваша закупівля має складний характер (у тому числі закупівля консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт) та немає постійно діючого ринку. Детально про нецінові критерії оцінки за посиланням http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/600?q=

Замовник може визначати в закупівлі нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 30%, якщо він має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями іншими, ніж ціна.

Який правильно вирахувати крок аукціону та хто його визначає?

Крок аукціону визначає замовник і він зазначається у гривнях та вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості закупівлі, а також має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості закупівлі.

Скільки днів може тривати період подання пропозицій?

Тривалість періоду подання пропозицій може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень.

Скільки днів може тривати період уточнень?

Тривалість періоду уточнень може становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість закупівлі перевищує 50 000 гривень.

Чи існує найменший поріг для проведення закупівлі в системі?

Моніторинг процесу закупівель показує, що закупівлі ефективні від 5000 грн. На сьогодні в системі встановлено обмеження, тому через систему можливо подавати закупівлі, очікувана вартість яких не менша за 3 000 гривень.

Чи правильно робить замовник, коли не вказує в предметі закупівлі, зазначаючи конкретні торговельні марки товарів, еквівалент. Чи є це порушенням?

У вимогах до предмета Закупівлі, що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях Учасників.

Якого формату має бути прикріплена тендерна документацію, а також пропозиції учасників?

Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, .png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.

Які етапи передбачає Закупівля?

Закупівля передбачає такі етапи: оголошення Закупівлі, період уточнень, подання пропозицій, аукціон, кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.

Чи можливо брати участь в державних закупівлях постачальникам, які не є платниками ПДВ?

Так, можливо.

Яким документом регламентуються “допорогові” закувлі?

“Допорогові” закупівлі регламентуються Порядком здійснення допорогових закупівель, затвердженим Наказом ДП “Зовнішторгвидав України” від 13.04.2016 № 35. Він застосовується, якщо у разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону.

Чи може замовник бачити пропозиції учасників торгів до закінчення аукціону?

Ні, всі пропозиції в системі приховані до завершення аукціону.

Яка вартість за подання пропозиції? Як розраховувались суми та куди йдуть ці кошти?

Вартість за подання пропозиції встановлена Порядком функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166. Детально про те, як розраховувалась сума пропозиції та куди йдуть ці кошти можна дізнатись за посиланням https://prozorro.gov.ua/ua/news/hto-skilky-ta-chomu-platyt-v-systemi-elektronnyh-zakupivel-prozorro/

Де можна знайти нормативні документи, які регулюють процес публічних закупівель?

На сайті є посилання на сторінку Центру підтримки Департаменту регулювання державних закупівель http://help.vdz.ua/hc/uk, де можна знайти не лише нормативно-правову базу, а й іншу корисну інформацію як для замовників, так і для учасників. А також у нас на сайті є розділ infobox.prozorro.org, де можна знайти корисну інформацію у сфері державних публічних закупівель.

Як зареєструватися в Системі електронних публічних закупівель Prozorro?

Зареєструватись у Системі можливо лише через акредитовані електронні майданчики, перелік яких можна знайти за посиланнями: https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/; https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/

Просимо роз’яснити, що означає “Статус не визначено” на порталі http://prozorro.gov.ua/. Чи можна брати участь в такому тендері? Як зрозуміти, коли саме можна? І, чтому такі тендери не мають статусу?

Це оголошення проводиться поза системою Прозорро, не в електронному вигляді (паперові тендери можна розпізнати за позначкою біля назви закупівлі у вигляді ручки; натомість закупівлі, які проходять в електронному вигляді позначаються значком комп’ютерної мишки). На нашому сайті є пошукова система по оголошеннях, які проводяться через електронну систему, а також ті, які проводяться в паперовому вигляді, але оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (тому система не може визначити статус закупівлі), вони синхронізуються в центральну базу даних Прозорро. В таких тендерах також можна брати участь, але всі деталі по них слід шукати на веб-порталі https://tender.me.gov.ua/. Протягом 2016 року всі закупівлі буде переведено в електронну сиистему Прозорро відповідно до Закону Укарїни “Про публічні закупівлі”.

Як визначається поріг закупівлі та які закупівлі можна вважати “допороговими”, а які “надпороговими”?

Пороги закупівель визначаються відповідно до пункту 1 статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”. “Допорогові” та “надпорогові” закупівлі – це умовні назви закупівель. Закупівлі, очікувана вартість яких менша 200 000 грн (для товарів, послуг) та 1,5 млн грн (для робіт), а також менша 1 млн грн для товарів і послуг, 5 млн грн – для робіт (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), вважаються “допороговими”. Такі закупівлі регламентуються Порядоком використання електронної системи закупівель для здійснення допорогових закупівель, а не Законом України “Про публічні закупівлі”. Якщо ж очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 000 грн (для товарів, послуг), для робіт 1,5 млн грн, а також дорівнює або перевищує 1 млн грн, а робіт – 5 млн грн (для замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), такі закупівлі вважаються “надпорогові” та підпадають під сферу застосування Закону України “Про публічні закупівлі”.

В якому документі прописано, що веб-портал Уповноваженого органу – це prozorro.gov.ua?

Відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.03.2016 № 473 інформаційно-телекомунікаційну систему “Prozorro” за адресою в мережі Інтернет www.prozorro.gov.ua визначено веб-порталом Уповноваженого органу.

Коли подавати документи для кваліфікації?

При оголошенні допорогових торгів, Замовник оприлюднює, в тому числі, й перелік документів, які необхідні для проведення кваліфікації Учасника. Крім того, Замовник визначає етап, на якому такі документи повинні бути подані.

Якщо Замовник зазначає, що документи для кваліфікації повинні бути подані разом з пропозицією, то Учасник, реєструючи свою пропозицію для участі в торгах, завантажує на майданчик скановані копії необхідних документів.

Якщо Замовник зазначає, що документи подаються на етапі розгляду пропозицій або кваліфікації переможця, то документи завантажуються після проведення аукціону, Учасником з найменшою по величині ціновою пропозицією.

Що робити якщо замовник тривалий час не розглядає пропозиції?

На допорогові торги Замовник самостійно визначає строки кваліфікації учасників. Перший крок – це отримати інформацію про причини і по можливості посприяти просуванню процесу за допомогою наявних засобів, телефоном, e-mail тощо. Контактна інформація про замовника є в оголошенні Закупівлі.

У разі, якщо строки надто затягуються, рекомендовано звертатись зі зверненням відповідно до п. 14 Порядку здійснення допорогових закупівель у зв’язку з відсутністю рішення про визначення переможця протягом встановленого строку.

Як потрапити в систему в ролі постачальника?

Вам потрібно зареєструватися на будь-якому з майданчиків, що підключені в систему. Знайти ту закупівлю, в якій ви бажаєте взяти участь і тоді подати свою цінову пропозицію.

Як оскаржити рішення Замовника?

У випадку виявлення порушень на етапах «Кваліфікація переможця» та «Пропозиції розглянуті» Учасник може звернутись до Замовника, у встановлені п.14 Порядком здійснення допорогових закупівель строки, зі зверненням щодо усунення порушень стосовно:

 • рішення про переможця,
 • відхилення (дискваліфікації) пропозиції,
 • неприйняття Замовником рішення про переможця/відхилення пропозиції/відміни торгів.

У разі, якщо Замовник відмовився вжити належні заходи для врегулювання питань або ініціатор звернення не згоден з рішенням Замовника, Учасник  може оскаржити порушення відповідно до п.14 Порядку.

Як оскаржити умови закупівлі?

У випадку виявлення порушень стосовно умов закупівлі (наприклад, короткий період уточнень, строків подачі пропозицій, невідповідність предмета закупівлі категорії, недоліків технічної специфікації, замалий бюджет закупівлі, умов, що зменшують конкуренцію, тощо) Користувач системи (в т.ч. потенційний учасник) може звернутись до Замовника з пропозицією усунути порушення, поставивши питання на майданчику.

Варто пам’ятати, що Замовник може внести відповідні зміни в оголошені торги тільки в період уточнень.

У разі, якщо Замовник відмовився вжити належні заходи для врегулювання питань, зазначених у зверненні та не надав об’єктивних пояснень щодо відмови, Користувач системи може оскаржити порушення відповідно до п.14 Порядку здійснення допорогових закупівель.

Як задати запитання по закупівлях?

Якщо Ваше питання стосується предмету або умов закупівлі, Ви можете його задати через будь-який Майданчик нашої системи, на якому Ви зареєстровані. Зауважте, що

 • запитання потрібно задавати стосовно саме того тендеру чи лоту, якого запитання стосується
 • задавати такі питання Ви можете лише доки не закінчився період уточнень
 • допомогти задати запитання вам може служба підтримки обраного Вами Майданчика
 • якщо Ваше питання стосується техніки подачі пропозицій, роботи Майданчиків тощо, Ви можете звернутись до служби підтримки Вашого Майданчика

Чи може хтось з інших учасників бачити інформацію про нас та ціну до завершення аукціону?

Будь-яка інформація про Учасників та їх пропозиції є закритою до закінчення Аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які є закриті тільки до початку аукціону, для всіх осіб, крім самого Учасника, який подав пропозицію. До завершення Аукціону переглянути пропозицію можна тільки за наявності ID пропозиції і коду доступу, виданого Електронним майданчиком/оператором при створенні пропозиції. Виконати такий запит API зможе тільки Електронний майданчик, через яку пропозицію було подано.

Чи обов’язково реєструватися в системі для того, щоб взяти участь в аукціоні?

У Аукціоні можуть брати участь тільки зареєстровані Учасники/Кандидати Аукціону. Всі інші Користувачі Системи, в т.ч. Замовник певної закупівлі, мають можливість on-line спостерігати за ходом Аукціону.

Що робити, якщо закупівля не відбулася?

Якщо закупівля не відбулася, і у вас все ще є потреба в продукції чи послузі, ви можете оголосити тендер повторно. Щоб збільшити кількість постачальників, які подадуть свою пропозицію можна:

 • оголосити більший бюджет (можливо бюджет неуспішної був нижчим за ринкову ціну)
 • запросити постачальників, яких знаєте, взяти участь в новій закупівлі
 • поміняти умови так, щоб більша кількість постачальників підходила під умови (менше вимог по довідках, менше обмежуючих вимог, що не впливають на якість пропозиції)

Що робити, якщо учасник відмовляється від своєї пропозиції?

Якщо це відбулось вже після визначення Вами переможця, то ви можете відкликати своє рішення, зазначивши причини, і розглянути наступну за ціною пропозицію. Якщо постачальник відмовився до визначення переможця, Ви дискваліфікуєте його пропозицію і розглядаєте наступну.

Що робити, якщо система поводить себе неочікувано?

З усіма технічними питаннями, будь ласка, звертайтесь до служби підтримки майданчика, через який проводиться закупівля.

Що робити, якщо замовник отримав скаргу від одного з учасників?

У разі отримання замовником Вимоги (скарги) про усунення порушення у процесі проведення закупівель, замовник має право на добровільній основі вжити належних заходів для врегулювання питань, зазначених у вимозі, інформацію про що оприлюднити, в тому числі прийняти рішення про призупинення закупівель.

Чи потрібно розміщувати документацію закупівель? Якщо так, то яку і коли? Чи можна вносити зміни в документацію і коли?

Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель замовник повинен оприлюднити в системі документацію закупівель (за наявності), проект договору про придбання товару або істотні умови договору.

За потреби замовник може вносити зміни до технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників та оприлюднити їх в системі. Всі зміни можна вносити лише у період уточнень.

Чи потрібно нам оголошувати закупівлю на всіх майданчиках, де ми зареєстровані?

Ні. Оголошення про проведення закупівлі не потрібно дублювати на всіх майданчиках – після того, як Ви розмістите своє оголошення на одному з майданчиків, на всіх інших воно відобразиться автоматично.

Як ми можемо протестувати електронну систему закупівель?

На початку роботи Ви можете активувати режим навчання і потренуватися оголошувати закупівлі. У цьому Вам допоможе служба підтримки обраного Вами майданчика.

Чи потрібно нашій організації реєструватись на всіх Майданчиках?

Ні. Ви можете зареєструватись як на одному, так і на кількох акредитованих майданчиках (за Вашим бажанням). Майданчики відрізняються інтерфейсом і сервісами, які надають своїм користувачам. Ви можете обрати зручний для вас, а також поміняти його у будь-який час на інший.

Що є підтвердженням реєстрації на майданчику? (для Замовників)

Після завершення реєстрації Ви отримаєте логін та пароль до свого облікового запису, з якого зможете оголошувати закупівлі, відповідати на запитання учасників і виконувати вибір переможця. Але зауважте, що для того, щоб приєднатися до системи, Вам потрібно оголосити хоча б одну реальну закупівлю в ній.

Що таке електронний аукціон?

Це вид торгів зі зниженням ціни. Тобто це процедура визначення найменшої цінової пропозиції, в ході якої Учасники бачать ціни конкурентів і мають можливість декілька разів зменшувати свою ціну.

Для чого потрібна електронна система закупівель?

Електронна система потрібна для того, щоб створити умови, за яких закупівельник змушений працювати чесно, оскільки у нього не буде можливостей обрати «потрібного» переможця, а кожну його дію буде зафіксовано і проаналізовано. Вся інформація про будь-які проведені в електронній системі торги зберігається в центральній базі даних і доступна на сайті http://prozorro.gov.ua/.

Що таке майданчик (електронний, комерційний, торгівельний)?

Це єдина точка доступу користувачів до центральної бази даних ProZorro.

Як працює система ProZorro?

Замовник оголошує закупівлю в системі, яка одразу публікується на всіх майданчиках, підключених до Центральної бази даних. Учасники бачать нові оголошення і можуть у електронній формі задати питання і отримати відповідь. Зацікавлені учасники подають пропозиції і можуть зменшити свою ціну під час понижуючого аукціону. Після завершення аукціону всі отримані пропозиції оприлюднюються і замовник вибирає переможця – починаючи із пропозиції з найнижчою ціною. Якщо така пропозиція відповідає умовам закупівлі, замовник оголошує її переможцем. Якщо не відповідає – замовник її дискваліфікує із зазначенням причини і розглядає наступну за ціною пропозицію.

Де можна знайти Порядок здійснення допорогових закупівель?

Порядок здійснення допорогових закупівель розміщено на нашому сайті http://prozorro.gov.ua/, у розділі ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ: ЯК ЗАМОВНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/ та ЯК ПОСТАЧАЛЬНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/

Підкажіть, будь ласка, якщо в процедурі електронної закупівлі товарів надійшла 1 пропозиція від 1 учасника. Можна вважати, що такі торги відбулись і чи це не є порушенням ч. 1 ст. 31 Закон України “Про публічні закупівлі”?

Допорогові закупівлі не регламентуються Законом. Для врегулювання цього питання є Порядок здійснення допорогових закупівель, відповідно до якого, якщо надана 1 пропозиція, то вважається що торги відбулись, і Замовник може акцептувати таку пропозицію.

Протягом якого періоду розглядаються Вимоги (Звернення)?

Звернення по допорогових закупівлях розглядаються Комісією з розгляду звернень протягом 14 днів.

Як зареєструватися в системі ProZorro?

Зареєструватися в ProZorro можливо лише через акредитовані майданчики, які під’єднані до системи. Їхні адреси можна знайти у розділі ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ: ЯК ЗАМОВНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-zamovnyku/ та ЯК ПОСТАЧАЛЬНИК https://prozorro.gov.ua/ua/pochaty-robotu-postachalnyku/. Перейдіть на обраний вами майданчик та почніть реєстрацію. Якщо у вас виникають питання під час реєстрації, ви можете звернутися до менеджера вашого майданчика.

Чи може брати учать в тендері учасник, який не є платником ПДВ?

Так, може.

Чи потрібні будуть десятки тисяч тендерних комітетів після впровадження системи ProZorro?

Ні, адже система дозволяє автоматизувати процес здійснення закупівель і практично виключити суб’єктивність у прийнятті рішень. Державне підприємство не матиме потреби «обирати» підрядника, замість «комітетів» це зробить система, а єдиному менеджеру відділу закупівель залишиться лише перевірити компанію-переможця на відповідність заявленим умовам.

Чому робота в системі реалізується через приватні комерційні майданчики? Чи не буде корупції та зловживань саме там?

У системі реалізовано крос-доступ – не важливо, з якого саме акредитованого майданчика увійшов у систему постачальник, або де саме замовник оголосив тендер. Усі дані передаються в центральну базу даних, і їх видно на будь-якому з акредитованих майданчиків. Стосовно модуля аукціону, то він також єдиний – в онлайні можуть торгуватися постачальники з будь-якого із електронних торгівельних майданчиків. Багато майданчиків, підключених до системи – це наша гарантія того, що ніхто з них не стане неефективним і дорогим монополістом.

Хто зробив цю систему? Кому вона належить?

Систему розробили і створили українські активісти за активної підтримки IT-бізнесу, влади і міжнародних експертів. Профінансували її створення комерційні електронні торгівельні майданчики, які переконалися в ефективності електронних торгів, оскільки займалися їх реалізацією для українського бізнесу, та міжнародні донорські організації (EBRD, WNISEF, GIZ). З нового року права на систему було передано громадською організацією Transparency International Україна державному підприємству «Зовнішторгвидав України», яке підпорядковано Міністерству економічного розвитку і торгівлі України. Саме ДП «Зовнішторгвидав України» керує порталом tender.me.gov.ua, на якому, згідно з законодавством, повинні публікуватися всі тендерні заявки на державні закупівлі. За останній рік держпідприємство було докорінно реформовано, після чого на його базі було засновано офіс ProZorro.

Чи впровадження системи ProZorro матиме вплив на економіку країни загалом?

Впровадження системи відкритих конкурентних держзакупівель має дати потужний поштовх розвитку української економіки. Адже досі більшість тендерів розігрувалися “між своїми”, а “прибуток”, як ми знаємо, виводився з країни. Тепер доступ до державних закупівель отримають тисячі українських підприємств, що представляють середній і малий бізнес – становий хребет будь-якої економіки.

За рахунок додаткових замовлень вони зможуть розвиватися, збільшувати обороти, відкривати нові робочі місця і сплачувати більше податків.

Таким чином, розвиваючи прозорі закупівлі, ми розвиваємо економіку країни.

Чому ціна закупівлі зменшується на електронних торгах?

У цій системі, як і в реальному житті, ніхто не знає: скільки учасників і з якими цінами прийде на конкретний тендер. Тому, якщо постачальник поставив ціну понад ринкову, сподіваючись, що більше претендентів не буде – немає необхідності скасовувати тендер. Потрібно дати йому можливість поторгуватися і опустити ціну. Це завдання вирішує редукціон – трьохетапний аукціон, який є частиною системи.

Як можна проводити важливі закупівлі, наприклад, для Міністерства оборони, спираючись лише на ціну? Чи нам неважливо якої якості буде продукція для армії?

Детальний опис продукції, яку необхідно придбати – це питання кваліфікації закупівельника. Паралельно з використанням електронної системи повинні розроблятися єдині стандарти, ТУ і ДСТУ, а також реалізовуватися програма навчання закупівельників. У такому випадку будь-який державний орган зможе отримати за мінімальною ціною саме той товар, продукцію або послугу, яку потребує. Усе це є частинами єдиної реформи держзакупівель, яку ми вже почали реалізовувати.

Чому не передбачено преференцій українським виробникам?

Ринок має бути відкритим для всіх та саморегульованим. Будь-які преференції – це шлях до завищення цін та зниження якості. Дуже показовим у цьому плані є автомобільний ринок України, який “захищений” від конкуренції. Відсутність преференцій також передбачена договором про державні закупівлі СОТ, до якого України незабаром приєднається. Приєднання до Угоди про держзакупівлі СОТ відкриє для українських постачальників ринок держзакупівель ЄС, США, Канади, Японії та інших країн розміром у 1.7 трлн. дол.

Ви постійно кажете про економію державних коштів – куди вони надалі спрямовуються?

Це вирішує кожен державний замовник – спрямувати кошти на додаткові закупівлі чи залишити їх в бюджеті. В будь-якому випадку, зараз ці гроші не вимиваються з бюджету та не підживлюють тіньову економіку – а саме так відбувалось, коли на державних торгах суми відкатів сягали 50%.

Хто аналізує проблемні тендери? Як ви на них реагуєте?

В нас працює ціла група моніторингу, яка аналізує тендери тих закупівельників, щодо яких виникає багато запитань чи скарг. Зараз в нас обмежені засоби впливу на замовника, однак вони є: це, наприклад, може бути звернення до вищестоящого органу з описанням дій недобросовісного замовника і проханням вжити заходів для припинення порушень.

Чи потрібно реєструватись у системі для того, щоб аналізувати тендери?

На деяких майданчиках є можливість реєстрації з функцією “Спостерігач”. Однак ви можете без жодної реєстрації відслідковувати всю інформацію на bi.prozorro.org, а також на http://prozorro.gov.ua.

Чому платна участь для постачальників?

Систему необхідно фінансувати, вона не може функціонувати та розвиватись без фінансової підтримки. Фінансування із державного бюджету може стати важелем впливу на адміністратора системи. При цьому це все-одно буде фінансування за рахунок платників податків. Тож більш логічним і справедливим є справляння плати з безпосередніх користувачів системи, які за її допомогою можуть отримати прибуток, вигравши державні торги. При цьому для державних замовників система є та залишиться безкоштовною!

Коли буде зобов’язано перейти на електронні закупівлі усі держустанови: підприємства, міськради, ОДА

Перехід відбудеться протягом 2016 року у два етапи: з 1 квітня вже всі закупівлі здійснюють через систему електронних публічних закупівель органами центральної влади та монополістами, а з 1 серпня – решта державних замовників.

Як здійснюється доступ до модуля аналітики ВІ? Що робити, якщо виникають проблеми з доступом?

Доступ до аналітичного додатку ProZorro здійснюється за посиланням http://bi.prozorro.org. Якщо у вас виникли проблеми з доступом до модуля аналітики ВІ:

 • Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію браузера.
  Рекомендовано для використання Google Chrome.
 • Перевірте, чи доступні WebSocket через Ваше з’єднання, відкривши http://websocketstest.com. Якщо якийсь із пунктів не проходить перевірку, необхідно змінити конфігурацію проксіруючого ПО, фаєрвола або скористатися альтернативним доступом описаним нижче.
 • Чи достатня швидкість з’єднання для зручної роботи? При підключенні завантажується об’єм, який приблизно рівний 6 Мб, що по тривалості буде відповідати таким цифрам (результати тестового майданчика):
  • GPRS (50kb/s 500 ms) – не завантажиться!
  • EGDE (250kb/s 300ms) – 3-10 хвилин (дуже залежить від кеша браузера)
  • 3G (1Mb/s 40ms) – 35 с
  • DSL (2Mb 5ms) – 30 с
  • WiFi (30Mb/s 2ms) – 9,5 c
 • Якщо всіх порад дотримано, але все одно не вдається здійснити підключення, скористайтеся альтернативним доступом:

Примітка. Прямі посилання на додаток є службовими и можуть бути змінені без попередження. Наполегливо рекомендуємо не користуватися ними без нагальної потреби.

Чому ви відбираєте преможців саме за найнижчою ціною? Чи не виявиться так, що перемагати у більшості тендерів будуть китайські виробники, бо в них дешевше?

Такого не може статись, якщо закупівельник правильно встановлює вимоги до якості товару, детально описує його характеристики тощо. Однак реалізована можливість оцінювати пропозицію не лише за ціною, Замовник також може використовувати нецінові критерії оцінки.