Діяльність централізованої закупівельної організації

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 377 продовжено реалізацію пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації (далі - ЦЗО) та затверджено порядок такої реалізації Учасниками продовженого пілотного проекту, як замовники, в інтересах яких проводитимуться процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами стали Секретаріат Кабінету Міністрів України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Централізація закупівель - це логічне продовження успішної реформи закупівель в Україні. 

Наказом Мінекономрозвитку від 13.06.2018 № 810 - функції централізованої закупівельної організації покладені на Державну установу “Професійні закупівлі” (далі - Установа), а також цим наказом було затверджено перелік товарів і послуг, закупівлю яких може здійснювати ЦЗО. Зазначимо, що за результатами зворотного зв'язку з учасниками  пілотного проекту ЦЗО в 2017 році,  цього року перелік товарів і послуг значно розширений та включає 47 кодів CPV.

Так, в 2018 році Замовники мають змогу закуповувати через ЦЗО  персональні комп'ютери, сервери, системи електронного документообігу, операційні системи, пакети програмного забезпечення для захисту від вірусів, паливо, розподіл газу, електричну енергію, друковану продукцію, страхові послуги, послуги провайдерів та багато іншого (з повним переліком можливо ознайомитися тут).

Коротка довідка: За 2017 рік ДУ «Професійні закупівлі» було проведено 13 процедур відкритих торгів за 35 лотами в інтересах 20 замовників. У результаті процедур, що були проведені Державною установою, укладено 22 контракти на сукупну суму 6 825 948 грн. для 13 замовників, у т.ч. для Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Міністерства юстиції України, Фонду державного майна та інших центральних органів виконавчої влади.На кінець 2017 року були виконані всі контракти, укладені за результатами процедур закупівлі, що проводила пілотна установа.

У 2018 році об’єм закупівель ЦЗО збільшився у 5 разів і загально склав суму більше ніж 34 млн. Середня економія в закупівлях склала 14%. Підсумовуючи зазначимо, що у 2018 році ДУ «Професійні закупівлі» успішно завершили пілотування проекту з організації діяльності централізованої закупівельноі організації.

Ознайомитися з повним текстом Звіту Державної установи «Професійні закупівлі» за результатами пілотного проекту зі створення та організації діяльності централізованої закупівельної організації можливо за посиланням

Ключові етапи проекту

1

Створення Державної установи “Професійні закупівлі” та визначення її особою, відповідальною за виконання функцій ЦЗО

2

Залучення до проекту замовників в інтересах яких проводитимуться процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами, підготовка до проведення процедур закупівель

3

Проведення процедур закупівель, укладення договорів про закупівлю між переможцями процедур та замовниками в інтересах яких проводилися процедури закупівель.

4

Розробка рекомендацій щодо зміни норм законодавства, що стосуються діяльності ЦЗО

5

Презентація досягнутих результатів за 2017 рік (січень 2018 рік)

Вибір вектору масштабування моделі ЦЗО  (2018 рік)


6

Проведення процедур закупівель зі складними технічними вимогами до товарів (2018 рік)

Проведення процедур закупівель послуг  (2018 рік)

7

Оголошення перших рамкових угод (2018 рік)

Узагальнення практики проведення рамкових угод та створення інформаційних матеріалів для Замовників та Учасників торгів з цього питання (2018 рік)

8

Презентація досягнутих результатів за 2018 рік (початок 2019 року)

Принципи роботи ЦЗО

Централізована закупівельна організація (ЦЗО)  юридична особа, що визначена Кабінетом Міністрів України,  як замовник, який організовує і проводить процедури закупівель та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно до Закону "Про публічні закупівлі" (далі - Закон) та Постанови КМУ "Про продовження реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації". ЦЗО набуває усіх прав та обов’язків замовників, що визначені Законом, та несе відповідальність згідно із законами України.

Основні завдання ЦЗО

1

Проведення професійних та ефективних закупівель

2

Створення електронного каталогу та примірних специфікацій

3

Проведення маркетингових досліджень ринку

4

Створення умов закупівель, привабливих для замовників і учасників

5

Здійснення ефективного управління контрактами (рамковими угодами)

9

Сприяння професіоналізації сфери закупівель

Переваги впровадження ЦЗО

 • ДЛЯ ЗАМОВНИКІВ

  • спрощення процедур
  • економія часу та коштів
  • зниження ризиків оскаржень, перевірок і звинувачень у корупції
  • позбавлення невластивих функцій
 • ДЛЯ УЧАСНИКІВ

  • менше процедур, в яких потрібно брати участь
  • “смачні” обсяги закупівель
  • більш професійний покупець, який розмовляє однією мовою з ринком
  • довгострокові стратегічні відносини

Навчальний Центр Компетенцій ДУ «Професійні закупівлі» при Мінекономрозвитку

З розвитком та становленням системи публічних закупівель постійно зростають і вимоги до професійного рівня фахівця, як з боку замовників так і з боку постачальників. Саме для сприяння професіоналізації закупівельної діяльності був створений Центр Компетенцій, який є освітнім напрямком ДУ «Професійні закупівлі» 

На сьогоднішній день в Центрі компетенцій  ДУ «Професійні закупівлі» викладаються наступні курси: 

Базовий курс закупівельника. Все що треба знати успішному закупівельнику. 

Курс для досвідчених закупівельників. 

Спеціалізовані курси: Як закупити якість в рамках публічних закупівель, Закупівля електричної енергіі і т д 

Базовий курс для постачальника. Початок роботи в системі публічних закупівель. 

Курс для досвідчених постачальників.

Посилання: http://edu.cpb.org.ua/

Контактна особа: Алєксєєва Анна Володимирівна +380 (63) 578 04 80

Перші Учасники (Замовники) пілотного проекту

У 2017 році до пілоту приєдналось 24 учасники: Секретаріат Кабінету Міністрів України, вісім міністерств, сім державних служб, два державних агентства, три державні інспекції, три центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Збір потреб Замовників для ЦЗО

На виконання п. п. 5, 6 порядку реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 року № 377 «Про продовження реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації», ДУ "Професійні закупівлі" було розроблено Форми подання інформації про потребу в закупівлі товарів і послуг, які затверджені наказом ДУ "Професійні закупівлі" від 14.06.2018 року № 6.

Після визначення потреби в закупівлі товарів або послуг замовники надають форму подання інформації про потребу в закупівлі товарів і послуг шляхом заповнення вільних полів для визначеного ними предмету закупівлі та відправляють її в електронному вигляді на електронну пошту kivgilovld@cpb.org.ua

09.11.2018 р. оголошено збір потреб Замовників для ЦЗО.

Заповнену форму в електронному вигляді необхідно надіслати на електронну пошту kivgilovld@cpb.org.ua у строк до 13 листопада 2018 року включно.

Зведена відомість потреб у закупівлі

За результатами аналізу та узагальнення отриманої інформації щодо потреб у закупівлях товарів та послуг буде сформовано Зведену відомість потреб у закупівлі.

Замовники можуть подавати свої пропозиції та доповнення до зведеної відомості на електронну адресу kivgilovld@cpb.org.ua протягом 1 (одного) робочого дня від дня її розміщення. 

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №1) 14.11.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №1) 07.11.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №1) 06.07.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №2) 19.07.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №2) 25.09.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №1) 04.10.2018

Зведена відомість потреб у закупівлі (форма №1) 24.10.2018

Архівні відомості за 2017 рік:

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня) 12.10.2017 р.

Зведену відомість потреб у закупівлі (попередня)  15.11.2017 р.

Європейський досвід у функціонуванні ЦЗО

Нормативна база

Угода про асоціацію між Україною та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами;

Закон України “Про публічні закупівлі”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р “Про стратегію реформування системи публічних закупівель (дорожню карту)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2018 № 377 Про продовження реалізації пілотного проекту з організації діяльності централізованої закупівельної організації 

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі № 810 від 13.06.2018 “Про організацію діяльності централізованої закупівельної оргнізації в рамках продовження  реалізації пілотного проекту”

Наказ Державної установи «Професійні закупівлі» від 14.06.2018 № 6 «Про затвердження строків та форм подання інформації про потребу в закупівлі товарів та/або послуг»Новини

 • Уряд продовжив пілотний проект із роботи Централізованої закупівельної організації. Детальніше
 • Уряд ухвалив запуск пілотного проекту Централізованої закупівельної організації. Детальніше
 • Пілотний проект Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) розпочинає роботу з міністерств Детальніше
 • Як реформувати закупівлі Детальніше
 • Центральна закупівельна організація оголосила перший тендер Детальніше

Презентації пілотного проекту ЦЗО

Контакти